Halloween

20.02.2012 12:50

Pochod strašidiel

Naša škola zorganizovala na Halloween Pochod strašidiel. Uskutočnil sa dňa 26.10.2011. Miesto stretnutia bolo Kultúrne Centrum A.Sládkoviča. Premávku riadili mestskí policajti.

Boli pozvané deti aj rodičia. Deti si mali priniesť čo najzaujímavejšie masky a hlavne dobrú náladu. Aby nás bolo vidieť už zdiaľky, pomáhali nám lampióny. Keď sa všetky strašidlá zišli otvorenie pochodu sa mohlo začať. Po krátkom uvítaní a príhovore sa nám ukázali strašidelní pomocníci. Škaredé bosorky a zlí čerti zase neposlúchali. Počas pochod cez naše mesto strašili deti. Niekedy sa vyľakali aj rodičia. Cestou necestou sme sa dostali na našu základnú školu. Vchádzali sme cez tajný zadný vchod. A tu zrazu zjavali sa iné potvory. Hlava nehlava sa rozbehli medzi ostatných a začali robiť neplechu. Strašidelnou chodbou sme sa dostali konečne von. A tam nás čakala sladká odmena a veselá hudba. Kto by si to bol pomyslel, že nás bude čakať toľko prekážok. Strašidelná diskotéka bola v plnom prúde. Nielen deti, pomocníci ale aj rodičia tancovali v jednom kruhu. Všade navôkol bola skvelá nálada. Keď sa naše strašidlá vytancovali bolo načase ísť domov.

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Náš parlament zorganizoval súťaž o najkrajšiu tekvicu. Uskutočnila sa dňa 26.10.2011. Úlohou každej triedy druhého stupňa bolo vytvoriť čo najzaujímavejšiu tekvicu. Hodnotili to učitelia a riaditeľ našej školy. Žiaci boli veľmi vynaliezaví a mali kopu skvelých nápadov. Niektorí vytvorili piráta, iní čerta a anjela. Mladší sa zase pohrali s farbami listov. Zapojilo sa sedem tried. No ako to v každej súťaži býva, vyhrali tí najlepší.

Poradie:

1.miesto - 6.A

2.miesto - 7.B

3.miesto - 5.B

4.miesto - 5.A

5.miesto - 9.B

6.miesto - 9.A

7.miesto - 7.A

 

 

 

—————

Späť