Vianočný program

23.04.2012 12:50

Náš deň jazykov

Na záver roka 2011 a posledný deň v škole sme ako parlament, spolu s učiteľmi vymysleli vianočný program. Na začiatok všetkých privítali moderátori. Prvou súťažou v tomto dni bola Náš deň jazykov. Každá trieda druhého stupňa si losovala nejaký cudzí jazyk(angličtina, nemčina, francúzština, ruština, portugalština). Úlohou bolo zaspievať, zatancovať prípadne zahrať scénku. Každý podľa vlastnej fantázie. Triedy sa predstavovali v rôznom poradí. Buď ako jednotlivci alebo ako skupina žiakov.

Triedy sa umiestnili nasledovne:

1. miesto - 9.B

2. miesto - 7.B

3. miesto - 9.A

 

Superpár školy

Druhou súťažou v poradí bola Superpár školy. Z každej triedy druhého stupňa sa vybral jeden chlapec a jedno dievča. Boli zvolení ostatnými spolužiakmi. Na začiatok sa predstavili a spravili nám krátku prehliadku. Páry si najskôr vyťahovali otázky, na ktoré museli odpovedať. Za nimi nasledovali športové súťaže. Pretože každý žiak z našej školy by mal byť zručný aj v športe. Keď boli už rozhýbaní dali sme im zabrať z tancom. Museli tancovať do hudby a predviesť nejakú show. Neskôr nasledovalo poznávanie toho druhého. Súťažiaci z tej istej triedy sedeli otočení chrbtami k sebe. Moderátori im kládli otázky, na ktoré museli odpovedať ÁNO alebo NIE. Ak sa ich názor zhodoval dostali bod. Ich poslednou úlohou bolo vymyslieť si kostým postavy z filmu, rozprávky alebo podľa vlastnej fantázie. Po splnení všetkých úlohou si mohli oddýchnuť a čakať na výsledky.

 

Talent

Aby sa nezabudlo aj na žiakov z školských krúžkov, nechali sme priestor aj im aby ukázali čo sa naučili. Mohli sa zapojiť žiaci z prvého aj druhého stupňa. Deti z krúžkov nám predviedli skvelé výkony. Všeci boli niečím iní a zaujímaví. Naozaj dokázali, že sú nadaní. Boli odmenení potleskom, pretože si to naozaj zaslúžili. Krúžky, ktoré sa nám predstavili boli napr. akrobatický rock n' roll, latinsko-americké tance, športová gymnastika, športové hry a iné... Na záver sa naši moderátori rozlúčili so žiakmi a učiteľmi a mohli sme ísť domov.

 

—————

Späť